JAZZKLUB Bornholm

Generalforsamling

Jazzklub Bornholms generalforsamling
søndag den 27. februar 2022 kl. 14.00
i Raschs Pakhuz, Musikhuzet Bornholm

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent og referent.
Bjarne Olesen valgtes som dirigent og Erik Lindblad som referent.

2)    Valg af stemmetællere.
Suzanne Ringsted og Lis Vanman valgtes som stemmetællere.

3)    Formandsberetning.
Formand Michael Berg Petersen aflagde følgende beretning:

Beretning for årene 2020 og 2021:

”De seneste to år har pga. corona været præget af aflysninger og uregelmæssigheder. Det har været noget rod, og det bryder vi os ikke om.
På trods af dette er det lykkedes os at gennemføre en koncertrække, som vi finder tilfredsstillende.
Jeg lægger ud med generalforsamlingen den 26/1 2020, hvor Steen Hansen var solist hos Havz Jazz.
Den 9/2 spillede Ole Matthiessens Trio.
Den 16/2 spillede Jan Harbeck med Den faste Trio.
Den 23/2 spillede Memories of You.
Så er der en længere coronapause til den 25-10, hvor vi påny fik besøg af
Memories of You.
Den 15/11 spillede Søren Høst med Den Faste Trio.
Og 2020 afsluttedes den 13/12 med et besøg af Jens Søndergaard/Bollberg Kvintet.
Så kommer der en lang pause, som varer hele foråret, og det første arrangement i 2021 er den 26/9, hvor Nulle spiller med Emil de Waal m.fl.
Den 10/10 spiller Pierre Dørges Trio.
Den 24/10 overværede et fyldt Musikhuz Kansas City Stompers med Jesper Thilo.
Den 14/11 spillede Dexterity med Jesper Løvdal.
Den 28/11 spillede Steen Hansens Trio,
og den 12/12 afsluttede Bjarke Falgren koncertrækken i 2021.

Det er en glæde at mærke, at medlemmerne stort set er begejstrede for koncerterne. Det gør det til en ekstra tilfredsstillelse for os i bestyrelsen. Derfor bliver vi gerne ved. Det var en stor sorg for os, at vi mistede Uffe Nielsen i 2021. Han var et fremtrædende medlem af Havz Jazz og han var Jazzklubbens fremragende dokumentarist. Vi skylder ham stor tak for den lange række af mindeværdige videooptagelser, som findes på hjemmesiden. Send ham varme tanker, når du genser uddrag af koncerterne.
Jeg er glad for at Erik Lindblad er næstformand i Musikhuzets bestyrelse.
Jeg er også glad for, at vores kasserer Peter Kruckow er medlem af Rønne/Knudsker Bytings bestyrelse. Det er ingen ulempe at vi er flot repræsenteret disse steder.
Selv om vi efterhånden tager det som en selvfølge, er det fantastisk, at vi har Raschs Pakhuz som spillested. Her føler alle sig hjemme og godt tilpas, musikere som gæster, frivillige som ansatte. Vilkårene er optimale.
Tak til næstformand Tom for hans arbejde med vores udmærkede hjemmeside.

Varm tak til alle jer, som gør det til en fornøjelse at leve med og i Jazzklub Bornholm.”

Beretningen blev taget til efterretning.

4)    Godkendelse af årsregnskab.
Kasserer Peter Kruckow fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på kr. 7.187 kr. og en egenkapital på kr. 17.338 kr.
Regnskabet godkendtes.

5)    Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6)    Valg af bestyrelse samt suppleanter.
Der var genvalg for 2 år til Michael Berg Petersen, Erik Lindblad og Mogens Lundt.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Tom Jensen og Peter Kruckow.
Margrit Skott genvalgtes som suppleant for 2 år.

7)    Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.
Käte Mortensen og Helge Clausen genvalgtes som revisorer.
Bente Mortensen og Suzanne Ringsted genvalgtes som revisorsuppleanter.

8)    Valg af medlemmer til eventuelle udvalg.
Der er ingen udvalg.

9)    Evt.
Intet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jazzklub Bornholms generalforsamling
søndag den 26. januar 2020 kl. 14.00
i Raschs Pakhuz, Musikhuzet Bornholm

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent og referent.
Bjarne Olesen valgtes som dirigent og Erik Lindblad som referent.

2)    Valg af stemmetællere.
Bent Nielsen og Jan Vørs valgtes som stemmetællere.

3)    Formandsberetning.
Formand Michael Berg Petersen aflagde følgende beretning:

Jazzklub Bornholm har i 2019 afholdt 11 arrangementer.
Vi lagde ud med generalforsamlingen den 20/1, hvor den svenske basunist
Ulf Johansson Werre var gæst hos HavzJazz.
Den 10/2 spillede Rolf Thofte Kvartet med Jacob Christoffersen.
Den 17/2 spillede Den Faste Trio med Mette Absalon.
Den 24/2 spillede Zier Romme Trio.
Den 10/3 var Snorre Kirk og Stephen Riley på besøg.
Og den 24/3 havde vi besøg af fænomenet Matthias Heise med kvartet.
I efteråret begyndte koncertrækken med Casper Mikkelsen den 13/10.
Den 20/10 spillede Den Faste Trio med Alexander Kraglund.
Den 27/10 var der svenske Lars Jansson Unit på programmet.
Den 10/11 spillede Oilly Wallace Kvartet.
Og efteråret koncertrække blev fornemt afsluttet af Jan Lundgrens Trio.

Vi havde planlagt et par koncerter med lokale orkestre i december, Men både Swingin’ Bossa og ISS måtte melde afbud. De lokale orkestre har således desværre ikke kunnet deltage i 2019.

På de indre linjer i klubben går alt godt, bestyrelsesarbejdet er en fornøjelse.
Samarbejdet med Musikhuzet fungerer som sædvanligt fint. Erik Lindblad sidder
jo også i Musikhuzets bestyrelse, så kommandovejen er kort og gnidningsløs.

Vi er glade for, at så mange besøger vores hjemmeside, og at vores arrangementer altid foregår i en hyggelig, ja næsten hjemlig stemning.

Også musikerne er glade for den fine service, vi yder dem på alle måder.

Vi er vældigt tilfredse med medlemmernes opbakning, medlemstallet er nogenlunde konstant, men vi vil da gerne opfordre jer medlemmer til at bidrage til at tiltrække flere gæster, da det undertiden kniber lidt med tilslutningen i forhold til omkostningerne. Klubben har dog en fornuftig økonomi.

Tak til Jenny og Lisbeth for deres store arbejde i baren.

Til sidst en varm tak til Rønne-Knudsker Byting for økonomisk støtte til forskellige arrangementer.


Beretningen blev taget til efterretning.

4)    Godkendelse af årsregnskab.
Kasserer Peter Kruckow fremlagde regnskabet, som udviste et underskud på kr. 3.532 kr. og en egenkapital på kr. 12.406 kr.
Regnskabet godkendtes.

5)    Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6)    Valg af bestyrelse samt suppleanter.
Der var genvalg for 2 år til Tom Jensen, Uffe Nielsen og Peter Kruckow.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Michael Berg Petersen, Erik Lindblad og Mogens Lundt.
Margrit Skott genvalgtes og Anna Frølunde valgtes som suppleanter for 2 år.

7)    Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.
Käte Mortensen og Helge Clausen valgtes som revisorer.
Bente Mortensen og Suzanne Ringsted valgtes som revisorsuppleanter.

8)    Valg af medlemmer til eventuelle udvalg.
Der er ingen udvalg.

Evt.
Formanden luftede muligheden for at lægge koncerter på andre dage end søndag.
Der var enighed om at fortsætte med koncerterne søndag eftermiddag, men medlemmerne var også positive over for evt. aftenarrangementer på andre dage, hvis det muliggjorde, at man kunne få gode bands på bedre økonomiske vilkår.

Der blev spurgt til Jazzklubbens forhold til Facebook, idet klubben ikke har egen facebookside. Spørgeren vil gerne hjælpe med oprettelsen. Formanden tager kontakt om nødvendigt.
Det blev oplyst, at der i forvejen er en Facebookside, der hedder ”Jazz på Bornholm”, som Musikhuzet vedligeholder. Siden omfatter andre jazzarrangementer på øen, herunder Svanekegården.

Nyeste kommentarer

02.11 | 13:52

Min kone og jeg fik i guldbryllupsgave billetter til Niels Jørgen Stee...

24.10 | 16:41

Hvordan melder man sig ind i jazzklubben?

21.11 | 16:46

Ja, koncerten i morgen med Dextersi er aflyst, men gennemføres i ja...

21.11 | 16:40

Er Dexterity d. 22/11 aflyst?